ศธ.ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

ข่าว ศธ.360 องศา 07 สิงหาคม 2562

ศธ.ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

(7 สิงหาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ รวมทั้งกำหนดสถานที่ตั้งและผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ 3 จุด คือ 1) ห้องประชุมสำนักอำนวยการ สป. ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ 2) อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 และ 3) อาคาร สอศ. ห้องประชุม 4 ชั้น 1