รมว.ศธ.แถลงข่าวโครงการ Share For Child “เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง”

ข่าว ศธ.360 องศา 12 สิงหาคม 2562
รมว.ศธ.แถลงข่าวโครงการ Share For Child “เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง”

(9 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. โดยมนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะผู้แทนมูลนิธิคุณพุ่ม, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักเรียน และดารานักแสดงร่วมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รมว.ศธ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่มูลนิธิคุณพุ่มจัดตั้งขึ้น ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่อง และมีความต้องการพิเศษให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา บริการพื้นฐานทางการแพทย์ และทางสังคมที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานทั่วถึงและเท่าเทียม ตรงกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมและจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชนในทุกด้าน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่อไป

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่มุ่งมั่นทำเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดมา โดยโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 มีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โดยจะมีกิจกรรรมเดินการกุศลร่วมกับเด็กออทิสติก การวิ่งการกุศล Fun Run ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร และกิจกรรมการปั่นจักรยาน Fun Bike ระยะทาง 11 กิโลเมตร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธบริการซ่อมจักรยานของนักศึกษาอาชีวะ บริการฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ผู้สนใจร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยการสมัครร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ www.zipeventapp.com รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเข้าโครงการเพื่อระดมทุน และสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาชีวิต

อิชยา กัปปา : สรุป/ถ่ายภาพ