55626-7939.jpg

“ครูตั้น”เช็คความพร้อมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กุมภาพันธ์ 2563

“ครูตั้น”เช็คความพร้อมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

(12 ก.พ.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนวัดอัมรินทาราม สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความพร้อมและระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในโรงเรียนประถมศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า เรื่อง “สุขลักษณะ” เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีปัญหามลพิษและโรคระบาดต่าง ๆ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมแผนรองรับ พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลความสะอาด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

รวมถึงการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก ต้องให้ถูกสุขลักษณะ มีการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการเผยแพร่โรคต่าง ๆ จึงต้องระมัดระวัง ทำเป็นวินัยอย่างต่อเนื่อง จนเด็กเกิดความเคยชิน เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ นักเรียนต้องใช้ผ้าปิดปาก ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

เรื่องน่ารู้

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “โควิด-19” (Covid-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus Disease Starting in 2019” หรือโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการเริ่มต้นในปี 2562

อิชยา กัปปา / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ