เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประกาศ 05 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ