ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ศธ 360 องศา ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (TOR หน้าที่ 4-5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 สิงหาคม 2562