ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 08 พฤศจิกายน 2562