รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

สุดเจ๋ง "ตะโพนไทย" แชมป์ GoldCity Thailand Band Knockout 2019

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

เด็กไทยเจ๋ง‼️ คว้า 7 รางวัล แชมป์โลกการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์62 ฮังการี

เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สป)

ข่าวประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

นร.ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดพูดสุนทรพจน์

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอนศิลปะการทำกระทงจากน้ำแข็ง กระทงแหล่งชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษา และคนในชุมชนโดยรอบ

มสด. รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3 ตำแหน่ง)

ข่าวประกาศ 11 พฤศจิกายน 2562

ม.แม่โจ้คว้าแชมป์ ขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25

"รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์" คว้ารางวัลสิ่งแวดล้อมโลก

รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 08 พฤศจิกายน 2562

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (TOR หน้าที่ 58)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 08 พฤศจิกายน 2562

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (TOR หน้าที่ 14)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 08 พฤศจิกายน 2562

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศร่างและราคากลาง)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 08 พฤศจิกายน 2562