อุ้มผางวิทยาคม คว้าโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส.ระดับประเทศปี 62

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชำนาญการ ศธจ. สป.

ข่าวประกาศ 22 มกราคม 2563

รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร คว้าถ้วยนายกฯ แกะสลัก 81 ปีโชติเวช

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประกาศ 16 มกราคม 2563

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประกาศ 15 มกราคม 2563

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 14 มกราคม 2563

เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 233 อัตรา

ข่าวประกาศ 14 มกราคม 2563

มทร.อีสาน เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ ของเล่นวัยเก๋า Big Toys61+

อนุบาลกระบี่ คว้าเหรียญทอง World International Mathematical Olympiad

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สป. และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 10 มกราคม 2563

เด็กไทยผงาด คว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลก

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประกาศ 09 มกราคม 2563

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประกาศ 09 มกราคม 2563

เด็กไทยเจ๋ง สารพัดช่างตราด คว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะ 2020

รายชื่อและผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 07 มกราคม 2563