วิธีนำ Splashpages ไปใช้บนเว็บไซต์ของท่าน ทำการดาวน์โหลดไฟล์ 
แล้วทำการอัพโหลดขึ้นบนโฮสติ้งของท่าน และเปลี่ยนไฟล์หน้าแรกเว็บไซต์ของท่านให้เป็นไฟล์ index.php

200 200