mobil porno porno porno rokettube mobil porno porno indir asdf สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอต้อนรับท่านปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ
   
   
ผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterLast week317
mod_vvisit_counterLast month1672
mod_vvisit_counterAll days198043

ความเคลื่อนไหวของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

ข่าวกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2558

News image

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกอŧ...

อ่านรายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนแม่บทเทคโน

News image

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโ&...

อ่านรายละเอียด

ประชุมหารือเพื่อตรวจพิจารณา/ปรับปรุงร่างตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙

News image

ประชุมหารือเพื่อตรวจพิจารณา/ปรับปรุ...

อ่านรายละเอียด

กสทช.จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้กองทุนฯ

News image

  ดร. วัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร ผู้อำนวยการ$...

อ่านรายละเอียด

More in: ข่าวของกองทุน, หน่วยงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นโยบายรัฐบาล

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) กรอบนโยบา$...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

โครงสร้างการบริหารงานกองทุน

โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

ความเป็นมาและความสำคัญของกองทุน

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างสังคมฐานความรู้เพื่อการศึ...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

รายงานการศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการรายงานการศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

การขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

News image

  ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ได้แก่ บุคคล สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน รูปแบบและวิธีการจัดสรรเงินกองทุน          กองทุนมีการกำหนดประเด็น หรือเป้าหมาย การเ...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

ข้อมูลคณะกรรมการ

News image

  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเ...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

วัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ฯลฯ

News image

วัตถุประสงค์   กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประส&...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

ฐานะการเงิน ปี 2557

News image

            กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณเป็นทุนเริ่มต้นเพื่อดำเนินการจั...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)

News image

                                     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้  และเห็นชอบหลักการร่างระเบียบ...

ความเป็นมาของกองทุนฯ

อ่านรายละเอียด

More in: ความเป็นมาของกองทุนฯ

วิดีทัศน์เกี่ยวกับกองทุน

ผู้อำนวยการกองทุนฯ

ร่วมโหวต ท่านใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมใดมากที่สุด
 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข่าวเทคโนโลยี
腰痛マットレスってホントに効果あるの?比較とランキング
ข่าวไอที-นวัตกรรม
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - technology
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - technology
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews
ข่าวการศึกษา
腰痛マットレスってホントに効果あるの?比較とランキング