หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม11  คน
สมาชิก0  คน

About

Data Center

f         คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

ซึ่งเกิดจากนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุม MOC

  รมว.ศธ. กล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา และเว็บไซต์ด้านวิชาการของ ศธ. ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า ในอนาคตควรจะมีการรวมข้อมูลทางวิชาการทั้งหมดของ ศธ. ทุกหน่วยงาน เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน  เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิชาการของ ศธ. ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้าไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ ศธ. สถานศึกษาทั่วทั้งประเทศ  นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป  โดยจะมีคลังข้อมูลให้สืบค้นในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คู่มือการเรียนการสอนแต่ละวิชา เป็นต้น 

ในความเป็นจริงขณะนี้ข้อมูลของ ศธ. ยังแยกกันอยู่  ในอนาคตจะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน มีชื่อเว็บไซต์เดียว ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการค้นคว้า เป็นฐานข้อมูลใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งของ ศธ. และระบบการศึกษาของประเทศ

f
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ