หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม14  คน
สมาชิก0  คน

e-Office
O.520218 : การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
O.520408 : TOR ข้อกำหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
O.520409 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
O.520428 : TOR ข้อกำหนดระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (Storage Expansion)
O.520428 : TOR ข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โครงการ ITEd
O.520428 : TOR ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
O.520428 : TOR ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
O.520428 : TOR โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ SchoolNet
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ