หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม8  คน
สมาชิก0  คน

e-Learning
L.520218 : ร่างขอบเขตโครงการการเรียนออนไลน์
L.520423 : หลักการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
L.520508 : แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
L.520508 : การเรียนรู้กับการเรียนการสอน
L.521224 : MultiPoint_Pilot_Guide
L.52122801 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
L.52122802 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนอาชีวศึกษา
L.52122803 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา
L.52122804 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ