ชนิดไฟล์แบบ Word
ขนาดไฟล์
1   สรุปผลการไปศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพครูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...
9.75 KB
2   รายงานพิเศษโครงการอันมาจากพระราชดำริ... 17.0 KB
3   มุมมองใหม่เพศศึกษากับเยาวชนไทย... 10.78 KB
4   บุคลิกภาพสำหรับนักบริหารมือเยี่ยม... 19.5 KB
5   คอลัมน์มองต่างวัย สังคมระสำเมื่อดาราล้ำเส้น... 5.99 KB
6   การศึกษาฟินแลนด์... 6.83 KB
7   ข้อเสนอเพศศึกษาของที่ประชุม... 7.33 KB
8   กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริเสนอยุทธศาสตร์หลักรวมพลังสร้างเครือ... 6.57 KB
9   ตามปลัดศธไปแคนาดาประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกเรื่องสุขภาพ... 11.8 KB
10   เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่... 12.7 KB
11   นาทีนี้การสอนเพศศึกษาไปถึงไหน... 11.1 KB
12   การบรรยายพิเศษเรื่อง การพูดภาษาไทยให้ชัด... 12.9 KB
13   การปฏิรูปการเรียนการสอน หัวใจปฎิรูปการศึกษา... 10.2 KB
14   ข้อมูลโลกาภิวัตน์... 8.02 KB
15   สร้างสานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิทานไทย... 14.5 KB

<<  กลับไปยังหน้าหลัก  >>  <<  ดาวน์โหลดเอกสารหน้าต่อไป  >>

ปรับปรุงล่าสุด ::6 ธันวาคม 2550
แหล่งข้อมูล ::
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำเสนอ :: 10 พฤศจิกายน 2549

พัฒนาและนำเสนอ :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-3441, 0 2628 6337
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
:: website@emisc.moe.go.th

จำนวนครั้งที่เข้าชม