ชนิดไฟล์แบบ Word 
1   สรุปผลการไปศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพครูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...
2   รายงานพิเศษโครงการอันมาจากพระราชดำริ...
3   มุมมองใหม่เพศศึกษากับเยาวชนไทย...
4   บุคลิกภาพสำหรับนักบริหารมือเยี่ยม...
5   คอลัมน์มองต่างวัย สังคมระสำเมื่อดาราล้ำเส้น...
6   การศึกษาฟินแลนด์...
7   ข้อเสนอเพศศึกษาของที่ประชุม...
8   กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริเสนอยุทธศาสตร์หลักรวมพลังสร้างเครือ...
9   ตามปลัดศธไปแคนาดาประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกเรื่องสุขภาพ...
10   เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่...
11   นาทีนี้การสอนเพศศึกษาไปถึงไหน...
12   การบรรยายพิเศษเรื่อง การพูดภาษาไทยให้ชัด...
13   การปฏิรูปการเรียนการสอน หัวใจปฎิรูปการศึกษา..
14   ข้อมูลโลกาภิวัตน์...
15   สร้างสานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิทานไทย

<<  กลับไปยังหน้าหลัก  >>  <<  ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ word  >>  <<  ดูเอกสารหน้าไปต่อ  >>

ปรับปรุงล่าสุด :: 6 ธันวาคม 2550
แหล่งข้อมูล ::
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำเสนอ :: 10 พฤศจิกายน 2549

พัฒนาและนำเสนอ :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-3441, 0 2628 6337
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
:: website@emisc.moe.go.th

จำนวนครั้งที่เข้าชม