ชื่อ-นามสกุล 
หน่วยงาน 
จังหวัด 
ข้อความ  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
**********************************************

 ย้อนกลับ1,069